سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون برهنمندپور – پژوهشگاه نیرو
امیرحسین محمدزاده نیاکی – پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

الگوریتم های محاسباتی برای تحلیل پخش بار در شبکه های شعاعی مورد استفاده در سیستمهای توزیع نیروی برق، به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه ها متمایز با آنچه در شبکه انتقال است می باشد . مهمترین ویژگی شبکه شعاعی، تغذیه نقاط بار تنها از یک مسیر و عدم وجود حلقه و نتیجتاٌ عدم تقسیم جریان در حلقه می باشد . در این مقاله بر اساس این ویژگی از شبکه شعاعی، الگوریتم جدیدی برای تحلیل پخش بار شبکه توسعه یافته است که بر مبنای مسیریابی و اصل جمع آثار، ولتاژ هر گره در شبکه را محاسبه می نماید . این الگوریتم بر روی شبکه های نمونه متعددی بررسی و
کارآیی آن اثبات شده است . همچنین به منظور تعیین نحوه عملکرد آن در شبکه های بدحالت، شاخص ها و معیارهایی معرفی و بکار گرفته شده است تا توسط آن بتوان ارزیابی عملکرد این الگوریتم را برای شبکه های بدحالت انجام داد