سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا عبدالرضا – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران- تهران
نیکی مسلمی –
جعفر عباسی –

چکیده:

امروزه بررسی قابلیت اطمینان یکی از مهمترین مطالعات سیستم های قدرت محسوب می گردد. برای محاسبه شاخصه ای قابلیت اطمینان شبکه های قدرت از روشهای مختلفی مانند معادل سازی سری مواز ی، روشهای مسیر مینیمم و معادل سازی کات ست مینیمم استفاده می شود. وقتی که دیاگرام قابلیت اطمینان شبکه دارای ساختار ساده شامل عناصر سری و موازی باشد، با استفاده از روشهای ساده سازی سری و موازی می توان به راحتی ارتباط بین ورودی و خروجی و قابلیت اطمینان شبکه را به دست آورد. اما هنگامی که شبکه دارای ساختار پیچیده است،(مانند شبکه های انتقال سیستمهای قدرت ) استفاده از روشهای معادل سازی سری و موازی دشوار می باشد و ارائه الگوریتم مناسب برای آن به سادگی امکان پذیر نیست. روشهای مسیرهای مینیمم هم به دلیل وجود تعداد گره ها ی ورودی مختلف و غربالی بودن شبکه،حجم محاسباتی بالایی را در بر می گیرد.از این رو استفاده از روشهای معادل سازی کات ست مینیمم در این موارد ترجیح داده می شود. برای محاسبه کات ست های مینیمم گراف شبکه، الگور یتم های مختلفی ارائه شده است [ ۶،۵،۴،۳،۲،۱ ]. در این مقاله ، الگوریتم مناسبی برای محاسبه کات ست های مینیمم شبکه ارائه می گردد که نسبت به الگوریتم های قبلی از سرعت بالاتری برخوردار بوده و نسبت به تعداد گره ها ی ورود ی حساس نمی باشد . به عنوان مطالعه موردی، الگور یتم ارائه شده روی شبکه تست ۷ شینه IEEE اجرا شده که نتایج آن ارائه می گردد.