سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
روزبه سودمند – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

جلب مشارکت کارکنان بمنظور رفع تنگناها و ایجاد تحول در بنگاههای اقتصادی یکی از مهمترین و پیچیده ترین اقدامات مربوط به توسعه منابع انسانی است مشارکت کارکنان درعین حال که از الزامات توسعه انسانی است بمنزله یک شاخص سنجش میزان توسعه یافتگی نیز می باشد.