سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم جعفری اسکندری – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
علی حاجی آقابزرگی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
شایان خاکی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر
قاسم رشیدا – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر

چکیده:

در دهه ۱۹۷۰ سناریوسازی به عنوان یک ابزار در مدیریت استراتژیک امتیازات زیادی بدست آورد . این روش مدیران را به تص ور آینده احتمالی جهان تشویق نموده و چگونگی استفاده بهینه از فرصت ها و پرهیز از تهدیدهای بالقوه را مطرح می کند . در دهه گذشته تحقیقات مالی انجام شده، آنالیز گزینه های موجود را به عنوان یک راه به سوی سرمایه گذاری های ارزشمند تحت شرایط عدم قطعیت توسعه داده است . سناریوسازی و آنالیز گزینه ها موجود نقاط قدرت و ضعف را به عنوان ابزارهایی برای مدیران کامل نموده تا آنها بتوانند تحت شرایط عدم قطعیت برای سرمایه گذاری های استراتژیک تصمیم گیری نمایند . در این مقاله، ما به کمک یک رویکرد تلفیقی حاصل از ترکیب دو روش سناریوسازی و آنالیز گزینه موجود در ساختار مدیریت ریسک یکپارچه، آنرا برای پیاده سازی در یک زنجیره تأمین پویا مورد نظر قرار خواهیم داد . این فرآیند شامل موارد : توسعه سناریو، تعریف آشکارسازی، فرموله کردن واکنش های مدیریت ریسک و مراحل پیاده سازی آن در زنجیره تأمین می باشد .