سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

افزایش بی رویة هزینه های ساخت و نصب نیروگاههای جدید، قانونمند کردن انتقال انرژی مابین شرکتهای برق منطقه ای را با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم تولید و کاستن از هزینه ها مورد توجه قرار داده است . در این مقاله ضمنتوسعة فلسفه و الگوی لازم برای این منظور نشان می دهیم که استفاده از مفاهیم نوینی مانند , Allocation Resource Dispatch Joint می تواند منجر به ایجاد ذخیره های مالی قابل توجهی در بهره برداری از سیستم های تولید شرکتهایبرق منطقه ای شود . الگوی پیشنهادی همچنین می تواند نقش خوبی را در تدوین سیاستهای وزارت نیرو در رابطه با داد و ستدهای انرژی مابین شرکتهای برق منطقه ای از یک طرف و این شرکتها و واحدهای تولید انرژی از طرف دیگر ایفا نماید .