سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید رجبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف از ارایه تحقیق حاضر، یافتن راه حلی جهت ریشه یابی سیستماتیک مسائل نگهداری و تعمیرات به منظور تعریف بهتر و اثربخشتر برنامه تعمیرات و یا بهبود روشهای موجود است . به دیگر عبارت، مسئله مورد مطالعه عبارتست از بررسی کلیه دستورالعملها، روشهای کاری،استانداردها و سایر منابع اطلاعاتی و تجهیزات و ماشین آلات سازمان مورد نظر و سپس انجام عارضه یابی در آنها در جهت تعریف عیب و خرابی و آنالیز سیستماتیک علل خرابی و سرانجام ارائه راهکارهای رفع آن در قالب چارچوب منطقی و درست . دامنه مسئله شامل نوع استراتژی سیستمهای تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده می باشد . متدولوژی مورد استفاده در این روش بر اساس رویکرد حل مسئله می باشد که دارای هشت گام بوده و خواننده را در فرآیندهای تکراری به مقصود و هدف نزدیک می نماید .