سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین وحیدی منفرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق بر مبنای الگوی ارائه شده توسط Kikuchi (2000) به ارائه شیوه‌ای به منظور فازی زدایی یک مساله برنامه‌ریزی ریاضی فازی و چگونگی حل آن پرداخته می‌شود. مساله مورد بررسی در این مقاله یک مدل ریاضی فازی با مقادیر سمت راست فازی مثلثی در محدودیت‌ها می‌باشد. ایده اصلی به‌کار گرفته شده در این تحقیق لحاظ کردن توام دو هدف بیشینه‌سازی تابع هدف مساله اصلی و نیز میزان عضویت تحقق محدودیت‌های فازی می‌باشد. همچنین این روش با تعدادی از روش‌های مشابه مقایسه گردیده است.