سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا طالبی کوهستانی – کارشناس ارشد رشته مدیریت تکنولوژی
رضا رادفر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

امروزه در شرکتها و کشورهای درحال توسعه به جهت کنمتر نمودن فاصله خود با کشورهای توسعه یافته در زمینه نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی متوسل به روشهای گوناگونی می شوند یکی از مهمترین آنها انتقال تکنولوژی های جدید است. و از آن طریق توانسته امد تا حدی فاصله خود را با توجه به شتاب کشورهای صنعتی کمتر نمایند. اما این روش علی رغم داشتن فرصتهای بالقوه و آشکار دارای تهدیدات ضمنی است که اگر تکنولوژی به درستی انتخاب نشود و از مسیر صحیح، انتقال نیابد منجر به خصارتهای جبران ناپذیری خواهد شد با این رویکرد اساس این تحقیق شکل گرفت و هدف از تدوین آن ارائه مدلی مناسب جهت انتخاب روش مناسب برای انتقال برخی از تکنولوژی ها بوده است.
در این تحقیق سعی شده است به عنوان مطالعه موردی، تکنولوژی SAP، به نحو مطلوبی معرفی شود مدلهایی در خصوص انتقال تکنولوژی شناسایی و نهایتا مناسبترین مدل برای تکنولوژی مذکور انتخاب و پیشنهاد می شود.