سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد رجبی – مشاورعلمی وزارت بهداشت و درمان، معاونت دانشگاه علمی کاربردی واحد فا

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روزافزون حیطه فناوری و تحقیقات در سطح دنیا و محدودیت منابع و امکانات مورد نیاز، برای استفاده بهینه و کارا از قابلیتهای موجود درهر کشور، اولویت بندی دستیابی به اهداف توسعه فناوری و تحقیقاتی امری اجتناب ناپذیر می باشد و بیشتر کشورهای توسعه یافته تابحال به این موضوع توجه خاصی داشته اند. کشور ما از نظر امکانات و قابلیت های فیزیکی و تحقیقاتی دارای جایگاه ممتازی در سطح جهان می باشد. اما تا بحال از این قابلیتها و منابع به نحو بهینه ای استفاده نگردیده است. یکی از مشکلات اساسی و عمده کشور در این امر مشخص نبودن زمینه های توسعه فناوری و اولویت های تحقیقاتی در سطح کشور می باشد که این موضوع علاوه بر عدم توسعه از ابعاد مختلف ، باعث ایجاد شکاف بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی گردیده است. بدیهی است که هر گونه اقدام در این زمینه باعث کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. اما دستیابی به این هدف مستلزم در نظر گرفتن اهداف و شرایط متعدد تصمیم گیری می باشد و ارائه یک راه حل علمی که بتواند در این زمینه با توجه به پیچیدگی شرایط و اوضاع اجتماعی جامعه موثر باشد، ضروری بنظر می رسد چون در وضعیت فعلی پیچیدگی شرایط و لزوم در نظر گرفتن عوامل متعدد در تصمیم گیریها ایجاب می کند تا همواره تعادلی بین اهداف و عوامل موثر در دستیابی به آنها ایجاد گردد. در این شرایط صرفا نمی توان به پدیده های اطراف بصورت تک بعدی نگاه کرد و یا با در نظر گرفتن یک شاخص نسبت به آنها تصمیم گیری کرد. بلکه بهترین راه حل این است که با در نظر گرفتن شرایط و اهداف متعدد، تصمیماتی را اتخاذ کرد تا بتوان به یک سطح نسبی مطلوب از اهداف دست یافت. این مسائل باعث شده است که ماهیت تصمیم گیری از جزئی ترین امور تا پیچیده ترین آنها از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار باشد و بیشتر تصمیمات در یک محیط فازی اتخاذ گردد. بنابراین با توجه به اینکه روش منطق فازی جهت تصمیم گیری در محیطهای نامطمئن و دارای ابهام زیاد مطرح شده است، استفاده از این روش می تواند ابهامات را کاهش داده و اثر بخشی تصمیمات را افزایش دهد.