سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لعیا الفت – استادیار گروه مدیریت صنعتیدانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
رحیم فوکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتصنعتیدانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اهمیت تصمیمات مکانی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف برکسی پوشیده نیست [ ۱،۲،۳ ]. همین امر باعث گردیده تا
دانشمندان و محققین رشته های علمی مختلف کوشش های بسیاری را به منظور حل مسائل مکانی بسیج دارند، به طوریکه امروزه با دامنه
وسیعی از رو شها و مد لهای مکان یابی مواجه م یباشیم که بسته به مفروضات تحلی لگر به شکلی خاص توسعه داده شده اند. با آنکه در
،[ رشته هایی نظیر جغرافیا و علوم منطقه ای ادبیات قابل ملاحظه ای در زمینه اخذ تصمیمات مکانی در حیطه خدمات به چشم می خورد [ ۴،۵
با اینحال کمبود توجه به این نوع مسائل در مدیریت عملیات کاملاً احساس م یشود [ ۶]. این مقاله تلاش می کند تا با استفاده از
فن آوری های موجود در علوم جغرافیا و تکنیک های تحقیق در عملیات، مدلی را برای مکان یابی تسهیلات ارائه دهنده خدمات شهری ارائه
دهد و از این طریق به کاهش شکاف مطالعاتی بوجود آمده کمک نماید.