سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
هادی عسگری – دانشجوی کارشناسی شهرسازی

چکیده:

فشار روی شرکت ها به منظور توسعه مداوم دانش و تکنولوژی جهت تضمین رقابت بین شرکت ها و حتی ملتها می باشد. اما، دانش فقط منابع محسوس و داراییهای متعلق یه سازمانها نیست بلکه سرمایه فکری را هم شامل می گردد. بر اساس نظر بنتیس، سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی می باشد. از طرف دیگر، نیاز به فعالیت هایی جهت مدیریت استراتژیک منابع نامحسوس می باشد که خود این امر نشان می دهد که منابع به تنهایی قادر به پیش بینی تفاوت عملکردی بین شرکت ها نمی باشد. در واقع، منابع خاص شرکت احتمالا مزیت رقابتی مداومی را تنها هنگام مدیریت استراتژیک آنها تولید می کنند.