سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جهانگیر یداللهی فارسی – استاد دانشگاه تهران
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی بمنظور بررسی نقش مراکز کارآفرینی جهت انجام فعالیت های کارآفرینانه ئ میان دانشجویان دانشگاه های آموزش عالی ایران، ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی و کارآفرینان و موضوعات مرتبط با آن، به طراحی، تبیین و ارائه الگویی اثربخش از نقش کلیدی مراکز کارآفرینی در توسعه کارآفرینی میان دانشجویان دانشگاههای کشور با رویکردی سیستماتیک و کل گرا اقدام شده است. بر این اساس مدیریت کارآفرینی را در قالب چهار خرده سیستم داده، فرآیند، بازداده و بازخور معرفی نموده و در پایان مقاله، مواردی مذکور جمع بندی شده، بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات در آینده ارائه شده است.