سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
بهاره بنی طالبی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فریبا فرزین – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:
تولید ناب یک سیستم تجاری کامل است که تکنولوژی های تولید پیشرفته نظیرمدیریت مطلق کیفیت ، محافظت مطلق و محتاطانه و … را با هم ادغام می کند تا با عملکرد بالا اتلاف در فرآیند تولید را کاهش و کارآیی فرآیند ها را افزایش دهد و با ارزش آفرینی مستمردر سازمان، محصولات با کیفیت مطلوب را تولید و عرضه نماید. در شرایط کنونی و با توجه به رقابت جهانی، بقای سازمان ها به مهمترین معضل مدیران تبدیل شده است. راز موفقیت سازمان های امروزی در این است که مقصد و هدف نهایی خود را بیرون از سازمان قرار دهند تا خواست مشتریان آن سازمان محقق گردد؛ لازمه تحقق این مهم در سیستم تولید ناب، وجود تغییرات در فعالیت های حسابداری، نظارت و سیستم های مدیریت است. یک چارچوب و الگوی نظارت مبتنی بر یک ابتکار استراتژیک تولید ناب مستقیماً بر ساختار سازمان یافته، فعایت های حسابداری و اجزاء نظارت تأثیر می گذارد . حسابداری ناب به دنبال کاهش مراحل موجود در پروسه معامله، حذف هزینه های استاندارد به نفع هزینه های واقعی و متوقف کردن تخصیصات هزینه است؛ در حالی که فعالیت های نظارتی ناب بر سیستم سنجش عملکرد متمرکز است و بر نظارت های اجتماعی و عملکردی تاکید می کند. در این مقاله به ارائه یک چارچوب تئوریک موثر پرداخته می شود که به درک بیشترگزینه های نظارت به فعالیت های حسابداری و ساختار یافته که با تولید ناب مرتبط هستند، منجر می گردد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که الگوی ارائه شده مزایایی همچون کارآمدسازی فرایند معاملات سازمانی، کاربرد هزینه های واقعی، حسابداری مبتنی بر ناب و بیان تفاوت بین کنترل ناب و حسابداری ناب می باشد، در مجموع مزایای حاصل از این الگو می تواند پایداری در عرصه ی رقابت جهانی را به همراه داشته باشد