سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر آقاجانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محبوبه کریمی – دانشجوی دوزه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه جهان وارد دوره ای از فرصت ها و چالش های بزرگ شده است. در دنیای کنونی عوامل موثر بر خوشبختی افراد، سازمانها و ملت ها به سرعت در حال تغییر هستند. در چنین دوره ای موفقیت به برخورداری از آخرین دانش و توانایی به یک شیوه ابداعی و موثر بستگی دارد. خلاقیت و کارآفرینی ویژگی ای اصلی افرادی است که در چنین محیطی دست به تلاش و رقابت می زنند. اکنون سازمان های بزرگ و کوچک بخش های خصوصی و عمومی به دنبال کارکنانی هستند که دارای روحیه کارآفرینی بوده و تمایل داشته باشند تا با آنها برای رویارویی با چالشهای عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کمک کنند.
در مقاله حاضر، با هدف ارائه الگویی بمنظور مشخص ساختن عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی کارآفرینی از دیدگاه فناوری اطلاعات، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوعی مروبط به کارآفرینی و ناوری اطلاعات، به ارائه تعاریفی مستند از اندیشمندان و صاحبنظران این علم، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، بعنوان نوآوری در مقاله حاضر به ارائه الگویی یکپارچه از عوامل موثر فناوری اطلاعات در انجام فعالیت های کارآفرینانه پرداخته شده است و در ادامه هر یک از اجزای مدل را تشریح نموده ایم. در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده، نتیجه گیری، بحث و مقایسه، کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.