سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدرضا رضائی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – زلزله، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلز

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از تحلیلهای دینامیکی غیر خطی، نحوه توزیع نیروهای جانبی بر روی قاب های با مهاربندی برون محور مورد بررسی قرار گرفته است. قاب های EBF مورد استفاده در این پژوهش دارای آرایشهای گوناگون مهاربندی می باشند. بدین معنی که با تغیر در تعداد دهانه های مهاربندی ومحل این دهانه ها و همچنین تغییر در طول تیر پیوند، بر روی ۴۲ قاب مختلف و انجام ۶۳۰ تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، توزیع نیروی جانبی موردی بررسی قرار گرفته است. ماحصل این نتایج نشان می دهد که توزیع نیروی جانبی در این قاب ها از یک الگوی S شکل تبعیت می نماید. به جهت انطباق با این الگو منحنی های درجه ۲و۳و۴ ارائه شده است.