سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد مهدی دهقان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات فضایی
امیر کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحق
محمد حیدری رارانی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی مالک اش

چکیده:

امروزه پیاده سازی فناوری های جدید روی ماهواره ها برای تامین اهداف مختلفی از قبیل کاهش هزینه، توسعه کاربری ها، افزایش دقت و غیره رشد چشمگیری یافته است. یکی از این فناوری ها خودمختاری ماهواره است که برای پیاده سازی آن کارشناسان عملیاتی ماهواره مستلزم بیان روابط زیرسیستم های مختلف، هنگام عملکردهای متفاوت ماهواره می باشند. با توجه به اینکه چنین اطلاعاتی به عنوان ورودی بخش طراحی نرم افزار سیستم هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند، بایستی در یک الگوی مناسب که بیانگر همه عوامل موثر در انجام فعالیت های ماهواره است، بازنمایی شوند. در این تحقیق یک الگوی پیشنهادی با نام SRI-Code برای بازنمایی فعالیت های یک ماهواره نوعی، معرفی شده که در جریان بازنمایی سیستم، توانمندهای خود را نشان داده است.