سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پیشوایی – فوق لیسانس معدن – اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
روانبخش امیری – فوق لیسانس معدن – استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

در این مقاله ابتدا اشاره ای مختصر به کانسار سنگ آهنگ سه چاهون شده و در ادامه خلاصه فرایند طراحی الگوی حفاری و آتشباری بطور عام و برای معدن مورد نظر بطور خاص، تشریح می گردد. سپس اطلاعات مورد نیاز طراحی شامل اطلاعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی منطقه شرایط محیط کار، خصوصیات مواد ناریه و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از این اطلاعات وهمچنین بار سنگ که با استفاده از روش میانگین پیراسته محاسبه شده، الگوی حفاری و آتشباری درحالت های مختلف به روش دستی طراحی شده است. از طرف دیگر نتایج طراحی کامپیوتری انجام شدهبا استفاده از نرم افزار Delpat نیز ارائه می گردند.
در بخش دیگر، نتایج مربوط به محاسبات تعیین هزینه های عملیات حفاری و آتشباری بر اساس قیمت های موجود میزان مصرف مواد منفجره تجهیزات و ملزومات حفاری گنجانده شده است. در خاتمه با توجه به شرایط موجود، دائه بندی مطلوب مواد، نتایج طراحی دستی وکامپیوتری و مقایسه با جداول و تجربیات مشابه برای انجام عملیات حفاری و آتشباری در این معدن پیشنهاد می گردد.