سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مسعود مهیب – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
محمد جوانشیرگیو – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
مصطفی آموزش – کارشناس ارشد استخراج معدن، مدیر معادن کارخانه سیمان شرق (مشهد)

چکیده:
چالزنی و آتشباری یکی از مهمترین و حساسترین فعالیتها در معادن روباز است که سایر مراحل استخراج به صورتمستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط می باشند. بهینه سازی عملیات چالزنی وآتشباری میتواند تاثیر زیادی در کاهشحجم چالزنی، میزان مصرف مواد منفجره، توزیع دانه بندی قطعات خرد شده و نهایتاً هزینه های استخراج معادن سطحی،داشته باشد. اصلی ترین هدف کاربرد مواد منفجره در معادن، خردکردن توده سنگ به ابعاد مطلوب با کمترین هزینه است.بنابراین همواره درجه خردایش خاصی از مهندس معدن طلب می شود. در معدن سنگ آهک کارخانه سیمان شرق (معدن چاه سلیمان)، سالانه ۱/۵ میلیون تن سنگ آهک با استفاده از روش چالزنی وآتشباری استخراج می شود و مواد حاصل از آتشباری به سنگشکن اولیه که ابعاد ورودی و خروجی آن به ترتیب ۵۰ و ۴ سانتیمتر است، ارسال میشود. در این مقالهسعی شده است تا با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فنی و اقتصادی، یک الگوی چالزنیوآتشباری بهینه ارائه شود کههزینه های جاری را به حداقل مقدار ممکن برسد. الگوی چالزنی وآتشباری فعلی مورد استفاده در معدن با ۳ الگوی چالزنیوآتشباری که با قطرهای متفاوت ارائه می شود، مقایسه میگردد و الگوی بهینه انتخاب خواهد شد. در این مقاله برایپیشنهاد الگوهای چالزنی وآتشباری متفاوت، باتوجه به عوامل موثر و مورد نظر مانند ابعاد خردایش حاصل از انفجار و….، از نرم افزار Delpat استفاده شده است.