سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
بهمن ابراهیمیان –
علی توشه –
غلامحسین علیاری –
عباس بایرامی –

چکیده:
در شرایطی که تحریمهای موجود علیه جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود یک جنگ اقتصادی می باشد؛ تعیین سال ۱۳۹۱ با عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و ارائه مدل «اقتصاد مقاومتی» نشانه هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران می باشد. با توجه به نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و جویای کار موجود در کشور و منابع خدادادی که در پهنه کشور گسترده است بدون شک می توان با استفاده از روحیه بسیجی، اخلاص، جهادی و انقلابی گری، عوارض ناشی از تحریمها را از بین برد و یا کاهش داد و تهدید را به فرصت تبدیل نمود.استان گیلان نیز با توجه خیل عظیم نیروهای بسیجی جوان، تحصیلکرده و توانمند و همچنین صنایع موجود و منابع سرشار طبیعی همچون زمین های حاصلخیز، رودهای جاری و پرآب، آب دریا، سواحل زیبا، جنگل و … که در اختیار دارد می تواند به خوبی در این زمینه ایفای نقش نموده و اثرگذاری شاخصی در رفع مشکلات پیش روی استان و کشور داشته باشد.در مقاله حاضر ضمن بررسی کتابخانه ای پتانسیل های موجود در استان گیلان و با استفاده از نظرات تعدادی از متخصصین این حوزه که در قالب مدل دلفی حاصل شده است الگویی بومی برای نهادینه ساختن مفهوم اقتصاد مقاومتی با توجه به پتانسیلها و تواتمندیهای موجود در استان گیلان با تاکید بر نقش بسیج ارائه می شود.