سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

روح اله ابوجعفری – مدیر تحقیق و توسعه صندوق مالی توسعه تکنولوژی

چکیده:

در دهه های اخیر قرن بیست و یکم با ظهور فناوریهای نوین و موجهای جدید رشد تکنولوژی روشهای نوین تامین مالی برای گسترش هر چه بیشتر این فناوریها و تجاری سازی آنها در راستای افزایش رفاه و تولید محصولات جدید به وجود آمد . یکی از این روشها ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر است که به موضوعات و طرحهای جدید و نو کمک می کند تا هر چه بهتر پروژه خود را به عرصه ظهور برسانند . در بخش مالی یکی از وظایف بسیار مهم نظامهای مالی ارائه خدمات تامین مالی برای این پروژه ها می باشد . نظامهای مالی رابطه مدار ( بانک محور ) برای تحقق این وظیفه در بخش حقیقی نیازمند ساز و کار مناسب برای این امر می باشند . در این تحقیق با توجه به اهمیت شرکتهای نوپا و تامین مالی آنها در ایران به ارائه مکانیزمی برای رفع موانع توسعه و ایجاد این شرکتها از طریق نظام بانکی می پردازیم .