سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علی عطافر – دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سعید انالویی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

در سازمانها و واحدهای تولیدی که از منابع تحقیقاتی محدودی برخوردارند، استفاده از الگوهای مناسب برای کنترلپروژه های تحقیق و توسعه امری حیاتی محسوب می شود. اگر در اجرای فعالیت های تحقیق و توسعه، برنامه ریزی وجود نداشته باشد، بی تردید پروژه ها با مشکل جدی مواجه خواهند شد.این مسالهاغلب به دلیل حیطه های نامشخص و غیر تکراری فعالیتهای تحقیقاتی می باشد. هر اندازه که برنامه تحقیق و توسعه مبهم باشد، تحقق اهداف پروژه را غیر ممکن می سازد. برنامه ریزی برای تحقیق و توسعه، امکان مدیریت بهتری را در اجرای خطوط مختلف برای سازمان و رفع معظلات در بخشهای دیگر شرکت به وجودمی آورد، زیرا الگوی هدفمندی را در دستیابی به اهداف نهایی فراهم می آورد.
به اعتقاد اکثر صاحبنظران، فرایند برنامه ریزی راهبردی شرکت از اهداف تحقیق و توسعهتبعیت می کند، چرا که ماموریت تحقیق و توسعه ارائه راه حلهای نوین برای تحقق راهبردهای سازمان است. بنابراین تمامی شرکت های مبتنی بر فن آوری باید یک تصمیم گیری منطقی پیرامون حدود فعالیتهای خود در حوزه تحقیق و توسعه اتخاد کنند. چنین برنامه هایی اغلب در قالب یک نظریه محیطی مرتبط با محیطدرونی واحد تحقیق و توسعه، محیط درونی و بیرونی سازمان می باشد. این مقاله با تلفیق برنامه ریزی راهبردی با اهداف تحقیق و توسعه در سازمان، الگویی بر اساس کنترل مدیریت درزمینه برنامه ریزی توسعه محصولات جدید، ارائه می دهد. این الگو به کارشناسان راهبردی سازمانها وشرکت های تولیدی در طراحی برنامه مناسب برای آینده خود در شرایط پیچیده محیطی کمک می کند.
در این مقاله، فرایند برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تحقیق و توسعه در قالب یک الگوجریان عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو بر اساس تلفیق برنامه ریزی راهبردی و فرایند نوآوری فن آوری تهیه شده است.