سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدرس دوره های کارشناسی ارشد و مدیر تحقیقاتی نیروی انسانی شرکت فولاد م

چکیده:

امروزه ایجاد و استقرار و توسعه نظام های تحقیق و توسعه در سازمان های صنعتی و تولیدی به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در امده است و این بخاطر این است که کسب مزیت رقابتی در گرو ایجاد تغییر در فرایندها، ساختارها، محصول و خدمات بوده و زمانی می توان به آن دست یافت که ازطریق تحقیق وتوسعه به نوآوری و محصول جدید دستیافت. آنچه به نظام تحقیق و توسعه سازمانی مشروعیت می بخشد شناسایی مشکلات و تدوین آن در قالب پروژه های تحقیقاتی و حل و دسترسی به راه کارهای مناسب و جاری کردن آن در کلیه نظام های سازمانی است. فلسفه به وجود آمدن تحقیق و توسعه وجود مسایل و مشکلات مختلف در سازمان می باشد بنابراین در دل نظام تحقیق و توسعه بایستی مکانیزم حل مسئله به شکل فرایندی نهادی وجود داشته باشد. بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت بکارگیری روش های حل مسئله در گسترش تحقیقات سازمانی در این مقاله که مبتنی بر تئوری های عمل (Practice theory) بوده و عمدتا نشات گرفته از تجارب عملینگارنده در یکی از موسسات بزرگ صنعتی و تولیدی می باشد سعی بر آن است الگوی جامع سه بعدی حل مسئله مشتمل بر روش های شناسایی مشکلات، روش های اولویت بندی مسایل و تکنیک های عملی حل مسئله و مورد تحلیل قرار گیرد.