سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر فرناز برزین پور – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
آناهیتا صادقی صبور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی()دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مصطفی جعفری – استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سازمانهای پروژه محور ویژگی موقتی بودن پروژه ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و در سالهای آموخته شده از پروژه ها می شود. دراین نوع سازمانها اغلب فذهنگ مدیریت سرمایه های دانشی و بهره برداری از آن مورد توجه قرار نمی گیرد که خود موجب دوباره کاریها افزایش زمان هزینه و بطور کلی اتلاف منابع می شود. بدین ترتیب ضرورت مدیریت دانش پروژه ها با تاکید به این نکته که ماهیت سازمانها برای زمانهای طولانی طراحی شده اند، ولی ماهیت پروژه فقط برای تکمیل یک دوره خاص می باشد و همچنین بعنوان پاسخی برای تغییر و تحولات مداوم در محیط سازمانها اهمیت می یابد.
از آنجاییکه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش پروژه ها نیاز به تغییراتی برای بستر سازی مناسب در سازمانهای پروژه محور دارد و تحول فرهنگی نیز مهمترین زیر ساختهای لازم در تحقق مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور است یا به عبارتی بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد که یکی از دلایل عمده عدم موفقیت دانش در سازمانها فقدان بستر سازی مناسب فرهنگی برای جاری شدن فرآیندهای مدیریت دانش پروژه ها به صورت اثر بخش بوده است.