سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک
محمدرضا حسین نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک

چکیده:

قنات در کنار چاه و چشمه یکی از منابع مهم تخلیه آبهای زیرزمینی به شمار می آید این روش سنتی تخلیه که به دست انسان احداث می گردد یکی از قدیمی ترین روش هایی بوده که از دیرباز در مناطق عمدتا روستایی جهت مصرف کشاورزی و شرب مورد توجه می باشد تا کنون الگوی مناسبی در خصوص شناخت کامل قنات تنظیم نشده است. سازمان هایی چون آب و کشاورزی الگوهای مختلفی ارائه نموده اند که صرفا در خصوص میزان تخلیه و نوع مصرف قنات تاکید دارند. لذا جهت اینکه شناخت کاملی از تمامی خصوصیات قنات داشته باشیم الگوی جدیدی فراهم گردید. هدف از این الگو این است که با تعیین موقعیت هر قنات به کمک GPS و پیاده نمودن آنها در سیستم مختصات جهانی و ارائه در برنامه GIS به توان علاوه بر اطلاعات مکانی قنات به اطلاعات توصیفی آن نیز دست یافت این روش سهولت استفاده را برای کارشناسان و مدیران جهت برنامه ریزی قنات فراهم می کند. اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز برای الگوی شناسنامه قنات شامل: ۱- ویژگی های کلی: موقعیت قنات ، ویژگی های قنات، موارد مصرف آب قنات، دبی قنات، اراضی پایین دست قنات، تعداد بهره برداران ، وضعیت مالکیت، اعتبارات هزینه شده سال های قبل، … . ۲- ویژگی های زمین شناسی هیدرولوژی قنات ۳- وضعیت اقتصادی- اجتماعی قنات ۴- متره عملیات اجرایی هر قنات ۵- برآورد هر قنات ۶- برنامه های آبخیزداری بالا دست قنات.