سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده گرجی کندی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،
محمد امانی تهران – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا

چکیده:

استتار به معنای پنهان شدن در محیط اطراف از دید مشاهده گر می باشد. نمونه های فراوانی از استتار در طبیعت به چشم می خورد که الهام بخش بشر جهت یافتن پوششهای استتاری بوده است. بررسی ها نشان می دهد که موفقیت یک طرح استتاری علاوه بر همانندی رنگی طرح با محیط پیرامون به همسانی تباینی بین طرح و زمینه نیز وابسته است. با وجود فعالیتهای بسیار در کشورهای مختلف جهت دستیابی به طرح های استتاری موفق، تا کنون روش کمی مناسبی جهت ارزیابی میزان کارایی طرح ها ارائه نشده است. در این تحقیق با در نظر داشتن دو عامل مؤثر در استتار، اندیسی بدین منظور پیشنهاد شده است. برای محاسبه میزان تباین از تابع فازی معرفی شده در یکی از مقالات مربوط به بهسازی تصاویر رنگی استفاده شده و همانندی رنگی با بهره گیری از فرمول اختلاف رنگ۱۹۷۶ CIELAB محاسبه شده است. در نهایت رابطه ای با متغییرهای حاصل بعنوان اندیسی استتار ارائه گردید. نتایج بکارگیری این اندیس بر روی تعدادی از طرح های استتاری موجود رضایت بخش بوده است.