سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سدهای خاکی، برای اینکه یک سیستم فیلتر بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، بایستی هم از نظر کنترل آبشستگی و هم از نظر نفوذپذیری، معیارهای مورد نیاز را دارا باشد . وقتی که جریان نشت از یک خاک با دان ههای نسبتاً ریز به مصالح درشت دانه تر وارد م ی شود، این خطر وجود دارد که ذرات ریزخاک به داخل مصالح درشت دانه تر شسته شوند . اگر این کار در یک مدت زمان طولانی انجام بگیرد، ذرات ریز ممکن است تمام فضای بین مصالح درشت دانه را پر کرده و آن را مسدود نمایند . برای رفع چنین مشکلی بین دولایه ریز و درشت، از یک طراحی فیلتر سه لای های برای سد ،Visual Basic لایه فیلتر استفاده م یشود. در این مقاله با ارائه برنام های به زبان گلستان صورت گرفته است. نهایتاً طرح فیلتر خروجی از برنامه، با استانداردهای مربوطه مطابقت داده شده است. نتیجه حاکی از این بوده است که این برنامه با توجه به سادگی اجرا و در نظر گرفتن موارد اقتصادی ، فیلتر را با دقت بالایی طراحی کرده است. و با اکثر استانداردهای جهانی طراحی فیلتر، مطابقت دارد.