سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما گرشاسبی – دانشجویکارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
دکتر مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

رشد سریع جمعیت و افزایش روز افزون نیازهای آبی و تقاضای مداوم برای آب به مقدار کافی، با کیفیت و توزیع زمانی و مکانی مناسب از یک سو و محدودیت منابع آب تجدیدپذیر از سوی دیگر، متخصصین، برنامه ریزان و محققان را وادار به تفکر و ارائه طرح های جامع تر و پیچیده تر جهت بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب موجود، از جمله مخازن سدها به عنوان یکی از المانهای اصلی ذخیره و تنظیم جریان آبهای سطحی نموده است. تحلیل سیستم مخازن بصورت چندگانه امکان بهره برداری یکپارچه و بهینه از مخازن موجود را ممکن می سازد. در سالهای اخیر الگوریتم های ژنتیک به عنوان یک روش بهینه سازی کارا در زمینه حل مسائل پیچیده، بزرگ مقیاس، دارای حجم عملیاتی زیاد، با توابع هوف و قیدهای غیر خطی، ناپیوسته، مشتق ناپذیر و غیر محدب، بدلیل همگرایی سریع تر به جواب و سادگی نسبت به روشهای سنتی مانند برنامه ریزی خطی و پویا و … مورد توجه قرار گرفته است.