سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی غلامی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما –
حسین ابراهیمی –

چکیده:

یکی از عوامل موثر در بهره برداری از شبکه های آبیاری جهت دستیآبی به راندمان مطلوب در سطح پروژه برنامه تحویل آب می باشد. برنامه ریزی تحویل آب، علاوه بر مواقع بهره برداری از کانالها در زمان طراحی آنها نیز مورد توجه قرار می گیرد زیرا نوع برنامه تحویل آب روی اندازه سازه، ظرفیت کانال ها و در نهایت هزینه احداث تاثیر می گذارد. به منظور بهینه سازی برنامه تحویل آب از روشهای بهینه سازی مرسوم که دارای محدودیتهایی بودند استفاده می شد که برای رفع این محدودیت ها از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شد. مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن درشیراز می باشد، در این ایده که به منظور مدیریت در شبکه های آبیاری می باشد انشعآبات کانال توزیع کننده را در بلوکهای مختلف (آبگیرهایی که به صورت همزمان آبیاری می شوند) به صورت تصادفی قرار داده و با توجه به پارامترهای ژنتیک، بهترین برنامه آبیاری بدست آمد. نتایج نشان دهنده کاهش در ظرفیت کانال توزیع کننده آب به انشعآبات و کاهش در مدت زمان تکمیل برنامه آبیاری بود.