سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما نوعی – دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان
عبدالحسین حداد – دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان

چکیده:

دیوار حائل از جمله سازه های مهم در حفظ و نگهداری خاک و سایر مصالح ریزشی در مقابله با فشار با جانبی وارده می باشد. فشار جانبی ناشی ازمصالح ریزشی در پشت دیوارحائل موجب پدید آمدن حالت های مختلفی از ناپایداری و گسیختگی در این نوع سازه ها می گردد. هر چند یک دیوارحائل ساختار سازه ای ساده ای دارد، اما طراحی آن به دلیل مراحل متعدد سعی و خطا جهت ارضا پایداری های سازه میتواند علاوه بر وقت گیربودن به یک فرا یند پیچیده تبدیل گردد. تعیین ابعاد مناسب با توجه به محدودیتهای از قبل تعیین شده همچون محدودیت در عمق دیوار یا ابعاد فونداسیون به منظور پایدری سازه و همچنین یافتن بهینه ابعاد در این زمان از موارد حائز اهمیت است که با این نرم افزار قابل دستیابی است .قابل
ذکر است که تحلیل سازه ای اجزا دیوار بحث جداگانه ای را می طلبد.
واژه