سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس فداکار القلندی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، شرکت مهندسان مشاور همپا
سحر امیرنژادمژدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

زمین آمار (ژئواستاتیستیک) علمی است که خصوصیات رفتاری ویژه (تغییرات فاصله ای) داده های مربوط به زمین، نظیر داده های زمین شناسی، ژئوتکنیک ، ژئوشیمیایی و نظایر آن را در متن مطالعات آماری لحاظ می کند. کارایی روش های زمین آماری و خصوصیات قابل توجه آن (نظیر تعیین خطای تخمین، بهینه سازی) امری بطور کامل پذیرفته شده است. با این حال تعداد بسته های نرم افزاری مناسب برای مطالعات زمنی آماری بسیار محد.ود بوده و بطور غالب کاستی های متعددی در آنها دیده می شود. نیازمندی دانشجویان و محققین داخل کشور از سوی دیگر انگیزه لازم را برای تهیه بسته نرم افزاری مطالعات زمین آماری فراهم آورد. در این مقاله به معرفی نرم افزار تهیه شده و مشخصات ویژه آن از جمله الگوریتم برازش مدل بهینه بر واریوگرام تجربی داده ها پرداخته شده است. کارایی و سادگی توام با توانمندی این نرم افزار در مقایسه با نرم افزارهای موجود آزموده شده، اشکالی از محیط برنامه و نمودار ها و جداول خروحجی آن ارائه گردیده است. برای نگارش آن از پلتفرم NET و محیط ویرایشی Visual Basic بهره برده شد.