سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شهریاری – دانشکده مهندسی مکانیک وهوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد بزاززاده –
علیرضا نقش – دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حامد بدیهی –

چکیده:

در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار شبیه سازSimulink-Matlabیک مدل ریاضی مناسب برای یک موتور هوایی مشخص ایجاد گردیده است. سپس با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیشرو به محاسبه و تعیین تابع سوخت تزریقی به اتاقاحتراق (به عنوان یک پارامتر کنترلی فراگیر در ورودی مدل) که بهترین نتایج عملکردی درخواستی نظیر تأمین تراست مطلوب در سریعترین زمان ممکن با رعایت محدودیتهای عملکردی موتور (حاشیه پایداری کمپرسور و مکانیزم دمای اتاق احتراق) را داشته باشد، پرداخته شده است. ورودی این شبکه عصبی، شامل پنج نورون است که این ورودیها از خروجی مدل شبیهسازی شده حاصل میشود و در خروجی آن تنها یک نورون وجود دارد که معرف مقدار سوخت در هر لحظه میباشد. در انتها نتایج حاصل از اعمال تابع سوخت مطلوب خروجی از شبکه به مدل، ارائه و صحه گذاری گردیده است