سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید غیوری ثالث – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم فنون هوایی
احسان اله اسدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم فنون هوایی
محمدرضا خلیل زاد – مدرس دانشکده علوم فنون هوایی

چکیده:

دراین مقاله ابتدا خلاصه ای از روشهای قبلی فضا مقیاسی مبتنی بر توابع انحنا ارایه شده است و با توجه به این که همه روشهای فوق نسبت به کشیدگی تصاویر حساس می باشند تابع انحنا و متغیر طول کمان جدیدی تعریف شده اندکه مستقل از هر نوع کشیدگی تغییر محل مقیاس بندی، و چرخش بوده و با استفاده از مفهوم تنسورهای دیفرانسیلی ایجاد شده است