سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
فائز رحیم – دانشگاه صنعتی شریف
هادی صدوقی یزدی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

با استفاده از حل معادله ویگنر – بولتزمن، یک تصحیح کوانتومی در مدل نفوذ – رانش کلاسیک ارائه شده است . برای ارزیابی مدل حاصل، یک سد پتانسیل در شرایط مختلف شبیه سازی شده است . شکل مدل حاصل که آنرا مدل نفوذ – رانش کوانتومی می نامیم مشابه مدل کلاسیک است و تصحیح کوانتومی در ضریب نفوذ و میدان الکتریکی ظاهر شده است . شبیه سازی نشان می دهد مدل ارائه شده قادر است تونل زدن کوانتومی از سد پتانسیل و دافعه کوانتومی را بخوبی نشان دهد . این پدیده ها نقش تعیین کننده ای در عملکرد ادوات نیمه هادی بسیار کوچک دارند .