سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی غفاری – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا حسن زاده قاسمی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد احمدی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حل تحلیلی سیستم های با تاخیر زمانی از پیچیدگی و محدودیت های بسیاری برخوردار است در مقابل آنها روشهای تقریبی به دلیل سادگی استفاده از آنها همیشه مورد بررسی محققان بوده است. تقریب زدن ترم تاخیر در معادلات حاصل از سیستم های با تاخیر زمانی، معادله مشخصه این سیستم ها را از شکل غیر جبری به شکل ساده معادلات جبری تبدیل می کند، اما مشکل این روشها، دقت انهاست و بنابراین هرچه دقت روشهای تقریبی بیشتر باشد، تمایل برای استفاده از این روشها بیشتر است. در این مقاله یک تقریب جدید ارایه شده که از دقت بالایی برخوردار است و قابلیت تقریبنسبتا دقیق ترم تاخیر را دارا میباشد. این تقریب برای تحلیل پایداری سیستم راننده خودرو که یکسیستم با تاخیر زمانی است، مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج حاصل از آن با حل دقیق این مساله و نیز تقریب های مرسوم دیگر از جمله تقریب Pade مقایسه شده است.