سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
فرشته عسگری – دانش آموخته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده:

مدیریت دانش در سازمان ها به دنبال چگونگی مدیریت منابع دانشی مختلف به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمانی در عصر اخیر می باشد با توجه به اینکه ضبط و ارائه دانش، در مدیریت دانش نقش حیاتی دارند هدف پژوهش ارائه یک طرح برای تدوین نقشه دانش به منظور پیاده سازی موثر مدیریت دانش در سازمان ها است از این رو درمقاله حاضر پس از مرور بر ادبیات ترسیم دانش با نگرشی تحلیلی نسبت به مدلها و چارچوبهای موجود، الگویی مناسب با لحاظ نمودن متغیرهای سازمانی مختلف اثرگذار ارایه می شود. در انتها صحت و روایی چارچوب پیشنهادی از طریق پیاده سازی آن در یک الگوی نمونه سازمانی مورد بررسی و سنجش قرار خواهد گرفت.