سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیده فاطمه قاضی میرسعید – شرکت صبانیرو

چکیده:

این مجموعه دربرگیرنده طرح استراتژیک شرکت صبانیرو – متعلق به گروه صنعتی سدید می باشد که حاصل جلسات مستمر و تلاش مدیران ، کارشناسان و مشاور محترم می باشد نظر به اینکه صبانیرو نیز هماننند سایر شرکت ها همواره تحت تاثیر شرایط اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی قرار دارد که در سطح ملی و بین المللی با شتابی متفاوت از گذشته در حال تغییر است همواره در اندیشه آن بوده ایم تا با بررسی عوامل چالش انگیز محیط داخلی و خارجی، سهامداران ، مدیران عالی، کارکنان، اجتماعات، رقبا، تامین کنندگان و مشتریان با واقع بینی (change Ideal to Real) در پی تهیه action plan های کاربردی در راه رسیدن به ارمان و اهداف کلان بازنگری شده باشیم