سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم بلوریان – کارشناس ارشد مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری
علی رضا طباطبائی نژاد – دکترای مهندسی نفت، استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مصطفی نجاتی مقدم – لیسانس مهندسی شیمی

چکیده:

برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی از روشهای مختلفی استفاده می شود یکی از این روشها تزریق گاز به مخازن می باشد . مکانیزم سیلاب زنی گازدی اکسیدکربن با توجه به فشار تزریق به دو صورت امتزاجی و غیر امتزاجی است . اگر فشار از حداقل فشار امتزاجی بیشتر باشد مکانیزم سیلاب زنی به صورت امتزاجی و در غیر اینصورت به صورت غیر امتزاجی می باشد. با استفاده از روش های مختلف می توان حداقل فشار امتزاجی را محاسبه نمود . با استفاده از روابط مختلف که افراد مختلف ارائه کردند می توان به راحتی و با سرعت بیشتری حداقل فشار امتزاجی را محاسبه کرد .