سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم بلوریان – کارشناس ارشد، مهندسی شیمی – مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعتی سهند تب
سید علیرضا طباطبائی نژاد – دکترای مهندسی نفت، استاد یار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مصطفی نجاتی مقدم – کارشناس مهندسی شیمی – پتروشیمی، شرکت پتروشیمی جم – عسلویه

چکیده:

برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی از روشهای مختلفی استفاده می شود یکی از این روشها تزریق گاز به مخازن می باشد. مکانیزم سیلاب زنی گاز دی اکسید کربن با توجه به فشار تزریق به دو صورت امتزاجی و غیر امتزاجی است. اگر فشار از حداقل فشار امتزاجی بیشتر باشد مکانیزم سیلاب زنی به صورت امتزاجی و در غیر این صورت به صورت غیر امتزاجی می باشد. با استفاده از روش های مختلف می توان حداقل فشار امتزاجی را محاسبه نمود. با استفاده از روابط مختلف که افراد مختلف ارائه کردند می توان به راحتی و با سرعت بیشتری حداقل فشار امتزاجی را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از داده های آزمایشگاهی که از مقالات SPE جمع آوری شده است رابطه ای برای محاسبه حداقل فشار امتزاجی برای زمانی که گاز تزریقی، گاز CO2 باشد، ارائه می شود.