سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس بهی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت خدمات معدنکاری اسپِیر

چکیده:

خواص فیزیکی – مکانیکی توده سنگها پارامترهای مهمی در طراحی کارهای مهندسی و طبقه بندی توده سنگها برای اهداف مهندسی است . در کارهای مهندسی شناخت و تهیه اطلاعات دقیق ازاندیسهای مقاومتی و پارامترهای رفتاری توده سنگ بسیار ضروری ومهم است . اندازه گیری این اطلاعات معمولاً با استفاده از آزمایشات مکانیک سنگ انجام می شود، اما اکثر این آزمایشات
پر هزینه و وقت گیر هستند . چنانچه قادر باشیم شاخصهای مقاومتی سنگ را با انجام تستهای ساده و کم هزینه برآورد کنیم، امکان طراحی سریع و اقتصادی در کارهای مهندسی فراهم خواهد
شد . از جمله روشهایی که در تعیین مقاومت فشاری تک محوره سنگها بکار می رود آزمایش بار نقطه ای است . این آزمایش نیاز به آماده سازی نمونه ندارد و دستگاه آن سبک و قابل حمل است لذا می توان این آزمایش را به صورت بر جا و در محل انجام داد . در معدن مس سونگون آزمایشات بار نقطه ای روی نمونه های مختلف که از عمقهای مختلف معدن بدست آمده اند انجام شد . همچنین
پارامترهای ژئو مکانیکی توده سنگ اصلی معدن نظیر چسبندگیc وزاویه اصطکاک φ با استفاده از معیار شکست هوک – براون تعیین شد . در این مطالعه با استفاده از روشهای آماری به
تعیین ارتباط مقاومت فشاری حاصل از آزمایش بار نقطه ای با عمق معدن و پارامترهای ژئو مکانیکی توده سنگ اصلی معدن مس سونگون پرداخته شده است . بر اساس روابط حاصل با بر اساس عمق معدن می توان به راحتی به تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ پرداخت و با استفاده از پارامتر های حاصل نیز می توان شاخص مقاومتی توده سنگ را در نقاط مختلف معدن بدست آورد.