سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی قاسمی – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گیتی میرمحمدصادقی – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در این تحقیق، ارتباط میان MI* (شاخص مذاب) وزمان ریزش اولین قطره مذاب (t1) با جزء وزنی واکس (wA) و همچنین با وزن مولکولی اصلاح شده (Mm) بررسی شدهاست. به دلیل اختلاف بسیار زیاد میان وزن مولکولی پلیمر و واکس پلیمری، ما متوسط عدد وزن مولکولی مخلوطها را بوسیله توزیع وزنی مولکولی (PDI) تصحیح کردیم. نتایج نشان دهنده آن هستند که رابطه t1 , MI* مخلوطها با //A به خوبی از یک قانون آرنیوسی اصلاح شده پیروی می کنند. همچنین یک رابطه جدید نیز برای MI مخلوطهایی که انحراف قابل توجهی از قانون آرنیوسی نشان میدهند، پیشنهاد شد. یک رابطه ساده نیز میان t1, 1/MI* با Mmx به ترتیب x=1.457 , x=1.94 با ضریب همگرایی (رگراسیون ) بسیار خوب بدست آمد.