سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاشم علیپور – شرکت برق منطقه ای فارس دفتر فنی ایران
منصور زارع – شرکت برق منطقه ای فارس امور دیسپاچینگ و مخابرات ایران
حسین محسنی – دانشکدة فنی دانشگاه تهران گروه برق و کامپیوتر ایران

چکیده:

استقامت الکتریکی تجهیزات فشار قوی مستقیما" به اندازة ولتاژ بستگی دارد . یکی از مهمترین وسیله برای حفاظت عایقی تجهیزات شبکه ، برقگیر می باشد . متأسفانه برقگیرهای مورد استفاده در شبکه فشار متوسط فارس و بوشهر ( هر دو نوع اکسید فلزی و سیلیکن – کاربید ) به دلایل نامشخصی مرتبا" دچار حادثه می شوند . هدف از ارائة این مقاله بررسی رفتار برقگیرهای مورد استفاده در شبکه از نظر تئوری و عملی می باشد ، که در بررسی تئوری شبکه با استفاده از نرم افزارهای EMTP , MATLABبطور کامل شبیه سازی شده و در بررسی عملی نیز رفتار برقگیرها تحت چند آزمایش مهم در آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران تجزیه و تحلیل می شود . نهایتا" با توجه به فراگیر بودن مشکل برای کل شبکه توزیع ایران ،علل ترکیدن برقگیرها و راهکارهای مناسب ارائه خواهند شد .