سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

گاگیک بدلیانس – استادیار صنعتی دانشگاه صنعت آب و برق (عباس پور)
مهدی سلامتی – کارشناس ارشد آب و فاضلاب

چکیده:

در این مقاله ابتدا ضرورت¬های به¬کارگیری مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی پروژه¬های عمرانی کشور مورد بررسی قرار میگیرد سپسبه نقش مهندسی ارزش در چرخة حیات پروژه و روش انجام آن روی پروژه های تصفیه خانه فاضلاب پرداخته می شود و جایگاه حقوقی آن در پروژه¬های عمرانی کشور بررسی می شود در انتها نیز مسایل قراردادی مربوط به پروژه¬های اجرایی تصفیه¬خانه¬های فاضلابدرایران مورد بازنگری قرار خواهد گرفت وامکان انجام مطالعات مهندسی ارزش روی آنها بررسی و مشکلات مربوط ذکر می گردد.
-انجام مطالعات مهندسی ارزش روی تصفیه خانه هایی با هزینه بیش از۱۰ میلیون دلار ،در کشورهای پیشرفتهای همچون ایالات متحده که چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ اجرا فاصله زیادی با ما دارند اجباری است و بازگشت سرمایه بسیار خوبی(یک به پانزده) را به همراه داشته چنین مطالعاتی از سال۱۹۷۶ توسط آژانس حفاظت محیط زیست امریکا الزامی شده استاما متاسفانه در کشور ما علی رغم کمبود بودجه های عمرانی و طرحهای نیمه تمام فراوان وهمچنین تعداد زیاد پروژه های اجرایی تصفیه خانه فاضلاب با هزینه های بسیار بالا هیچ اقدام و مطالعه موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
– با در نطر گرفتن جایگاه حقوقی مهندسی ارزش و همچنین قالبهای قراردادی ساخت تصفیه خانه ها در ایران به این نتیجه میرسیم کهامکان انجام مطالعات مهندسی ارزش روی این پروژه ها بسیار محدود استو لازم است اصلاحاتی در قوانین و مقررات اعمال گردد .
-دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت(نشریه۲۹۰) نمیتوان انتظار پیشنهادات خیلی موثری از جانب پیمانکاران را داشت و حتی در صورت وجود چنین پیشنهاداتی امکان پذیرفته شدن آن توسط مشاور بسیار اندک است همچنین با نگاهی به اواخر فصل دوم مشخص است که بالاترین پتانسیل¬های صرفه¬جویی در مراحل اولیه طراحی وجود دارند و رفته رفته با نزدیک شدن به فاز اجرا حتی ممکن است هزینه اعمال تغییرات پیشنهادی بیش از صرفه¬جویی¬های حاصله باشد. لذا بسیار سودمند خواهد بود که با توجه به پتانسیل¬های بسیار بالای صرفه¬جویی در طرح¬های تصفیه¬خانه¬ها دستگاه¬های اجرایی و سازمان مدیریت راهکارهایی جهت اجرای مطالعات مهندسی ارزش بصورت گستردهدر همان فازهای اولیه پروژه فراهم آورند.
– یکی از کمبودهای جامعه مهندسی ما در ارتباط با انجام آنالیزهای اقتصادی و بصورت خاص مطالعات مهندسی ارزش، نبود استاندارد های هزینه ساخت است (نظیر آنچه در آیین نامه E1557-96 ASTM وجوددارد) ،EPAنیز هزینه های معیاری برای ساخت تصفیه خانه ها دارد که نمونه ای از آن در فصل چهارم ذکر گشت. پیشنهاد میشود تحقیقی با موضوع ((استخراج هزینه های معیار برای ساخت تصفیه خانه ها در ایران ))توسط محققانی که در آینده می خواهند در این زمینه گام بردارند انجام شود