سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر احمدزاده بهروز – کارشناس ارشد راه و ترابری
جعفر ستایش ولی پور – ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

یکی از تاثیر گذارترین عوامل آلودگی محیطی در درون شهرها، ترافیک عبوری می باشد بطوریکه اکثر کارشناسان براین باورند که برای داشتن محیطی پاک ناگزیر به انتخاب سیستمی بهینه در حمل ونقل هستند. سیستم حمل ونقل از انجا که وابسته به سه عامل اساسی انسان ، راه ، وسیله نقلیه میباشد در تعامل با محیط زیست میبایست بگونه ای طراحی گردند که در جهت تکامل همدیگر بمنظور دست یابی به ایمنی و آسایش مطلوب باشندتاکنون مدلهای مختلفی از رابطه آلاینده های هوا و پارامترهای زیست محیطی ارائه شده است و این در واقع بمعنی آن است که راهکارهای ارائه شده در حد تصمیم سازی بوده است لیکن در مدیریت ترافیک تصمیم گیری نیز لازم و ناگریز است . در این مقاله سعی میگردد به جای ارائه مدلهای ریاضی، راهکارهای مدیریتی در ترافیک ارائه گردد تا با بکارگیری این روشها ، در کاهش ترافیک و آلودگی محیط زیست بتوان موثر بود.