سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محمدقاسم هلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
هادی افراه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

حوضه آبخیز منبع عمده تولید آب، انرژی، محصولات مختلف کشاورزی و دامی و نیز به عنوان یک سیستم بسیار پیچیده طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی مطرح می باشد که مانند هر سیستم مشابه، بهره برداری از منابع آن نیازمند برنامه ریزی و مدیریت جامع و هماهنگ میباشد . با توجه به اهمیت فزاینده پروژه های آبخیزداری جهت توسعه و مدیریت منابع طبیعی، بالا بردن راندمان این گونه فعالیتها به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه ضروری می باشد . در این مقاله به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد فعالیتهای آبخیزداری ، بازدیدهای متعددی از اقدامات صورت گرفته اعم مکانیکی و بیولوژیکی در حوضه آبخیز رامیان به عمل آمد . پس از بررسی های لازم به منظور بالا بردن راندمان بیشتر این گونه فعالیتها پیشنهاداتی ارائه گردید . با رعایت این موارد ساده و در نتیجه افزایش عملکرد اینگونه اقدامات می توان بیش از پیش لزوم اجرای فعالیتهای آبخیزداری را در کشور از جنبه های مختلف توجیه نمود .