سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی تدین –

چکیده:

با توجه به اهمیت بازده موتورهای القائی تک فاز و هزینه بری زیاد بررسی عملی عوامل بهبود بازده در موتورها، استفاده از روش اجزاء محدود بدلیل د قت آن و پیش بینی عملکرد موتور، می تواند کاربرد زیادی داشته باشد . در این پای ان نامه جهت بررسی عوامل بهبود بازده در موتورهای القائی تک فاز به روش اجزاء محدود از نرم افزار P C _ OPERA استفاده شده است . موتور القائی تک فاز قفس سنجابی در حالت ماندگار مدل شده و پ س از ب ررسی صحت مدل، به بررسی عوامل مختلف بهبود بازده موتور به طور منفرد پرد اخته شده است . در کنار مدل حالت ماندگار، یک مدل ماشین چرخان ( گذرا ) هم از موتور نمونه ارائه شده است، که موتور را از لحظه راه اندازی تا رسیدن به حالت پایدار بارگذاری شده، مدل کرده است . در تما م مدل سازی ها سعی شده است تا تمام عواملی که می تواند در بالا بردن دقت مدل سازی مؤثر باشد مورد توجه قرار گیرد . در کل مدل سازی ها از مدل دوبعدی اجزاء محدود و همچنین مدل غیرخطی جهت آنالیزها استفاده شده است . پس از بررسی عوامل بهبود بازده به طور منفرد به روش اجزاء محدود، اطلاعات بدست آمده از این تحلیل ها جهت آموزش یک برنامه شبکه عصبی استفاده شده است . به کمک آنالیز شبکه عصبی می توان تأثیر جمعی تغییر پارامترهای مختلف را بر روی بازده موتور دید و با صرف وقت کمتری به یک طرح بهینه دست یافت و طرح ارائه شده پس از آنالیز اجزاء محدود و تأیید صحت بررسیمی تواند به عنوان یک طرح اولیه مناسب به سازندگان این نوع موتورها ارائه گردد . در انتخاب طرح بهینه سعی شده است تا آنجا که ممکن است قیمت موتور افزایش نداشته باشد و با کمترین هزینه بری بازده بالایی حاصل شود . موتور مورد بررسی یک موتور تک فاز قفسه سنجابی ( کولری ) نیم اسب بخار می باشد، که مشخصات کامل آن در داخل فصل ها آورده شده است .