سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خوشدست – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی، بخش مهندسی معد
عباس سام – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی، بخش مهندسی معد

چکیده:

به منظور اطلاع دقیق و جامع از نحوه توزیع مواد در مدار و کارایی هر بخش جداسازی در کارخانه زغالشویی زرند کرمان (پس از حدود ٣٠ سال), یک برنامه جامع موازنه جرم طراحی شد. بدین منظور، پس از تنظیم چیدمان نهایی، کارخانه به پنج واحد اصلی واسطه سنگین، جیگ، فلوتاسیون، دایناویرپول و اسپیرال تقسیم و جریانهای اضافی حذف شدند. سپس با تعبیر هر واحد به صورت یک جعبه سیاه، چیدمان ساده و جدیدی برای کارخانه طراحی شد تا امکان موازنه جرم را فراهم سازد. جهت نمونه برداری رویکرد "تمام جریانها و خشی از اجزاء" انتخاب شد. موازنه جرم نیز در دو مرحله و به ترتیب برای کل کارخانه و جریانهای داخلی جعبه های سیاه انجام شد. با استفاده از این روش، موازنه جرم جامد کارخانه به طور موفقیت آمیز انجام شد و نسبت خوراک پنج واحد مذکور به ورودی کارخانه به ٠ درصد بدست آمد.، ترتیب حدود ۰/۰۸ ,۲/۴, ۴۴/۵ , ۴۰,۲۲درصد بدست آمد