سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی میرخلف – مسئول دفتر مهندسی صنایع مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان
آرش شاهین – استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازمان ها و شرکت های ایرانی در سال های اخیر تا حدودی اهمیت مدیریت پروژه را به عنوان بخشی از روش های مدیریتی به رسمیت شناخته اند. با این وجود در ایران تحقیقات صورت گرفته در مورد عوامل بحرانی موفقیت یا شکست مدیریت پروژه اندکند . این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع ، عوامل بحرانی موفقیت که توسط تحقیقات بسیار زیاد ی مورد تایید قرار گرفته اند را شناسایی کرده است . در ادامه با استفاده از مدل شایستگی مدیر پروژه، که توسط مرکز آموزش شرکتی دانشگاه بوستون (BUCEC) و شرکت مشاوره ای فاکس توسعه یافته است، یکی از این عوامل بحرانی، یعنی ویژگی های یک مدیر اثربخش پروژه، مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به محدودیت این مدل در زمینه چگونگی پی بردن به وجود ویژگی های شخصیتی فرد کاندید برای مدیریت پروژه، در این تحقیق سعی شده است تا روشی برای سنجش ویژگی های شخصیتی فرد کاندید برای مدیریت پروژه ارائه ش ود. در پایان با استفاده از شاخص مایر ز بریگز و مدل ند هرمان، مدل BUCEC توسعه داده شده است.