سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداحسان شجاعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دانیال اسماعیلی علی آبادی – مهندس صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

در این مقاله سعی شده تا با استفاده روشی نوین از ریسک مدلی تهیه و سپس توسط برنامه ریزی آرمانی حل گردد همچنین با ایجاد اعتدال توسط روشهای نوین نظیر برنامه ریزی فازی به منظور بهبود در ربسک پروژه و کاهش هزینه و ایجاد فرصتها ، در احتمالات پروژه بهبود ایجاد نماید و از این راهکار ، تحلیل مناسبی ارائه دهد . و ارتباطاتی با سایر علوم مهندسی صنایع و مدیریت را نشان دهد و با در نظر گرفتن فرض های ساده کننده روش ساده و مناسبی برای تحلیل موقعیت ارائه دهد . در این مقاله دو روش مجزا برای دو نوع فعالیت پیوسته و گسسته ارائه شده تا با کمک این روشها ریسک حداقل و فرصت حداکثر گردد