سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنوش باسلیقه – عضو هیئت علمی دانشکدة عمران ومعماری، دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود

چکیده:

ساخت ساختمانهای خشتی در نقاط مختلف دنیا و از جمله در ایران رایج می باشد . این گونه ساختمانها طیف وسیعی از ساختمانهای روستایی را در بر می گیرد که در ساخت این ساختمانها ، در غالب موارد، کوچکترین مسائل فنی در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل طی زلزله های اخیر ، بیشترین خسارات به این گونه ساختمانها وارد شده است. به دلیل مسائل اقتصادی هم اکنون نیز ساخت این ساختمانها در کشورمان ادامه دارد. با توجه به موارد ذکر شده در بالا ، لازم می نماید که برای سبک سازی این گونه ساختمانها ، آیین نامه ای تدوین شود تا با اجرای آن بتوان از آسیبهای شدید در این ساختمانها جلوگی ری به عمل آورد . در راستای رسیدن به این هدف ، مطالعه کارهای تحقیقاتی سایر کشورها نظیر ترکیه، پرو، مکزیک و… که منجر به تدوین آیین نامه هایی در این کشورها شده است ، لازم می نماید. در مقاله حاضر با استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه و باتوجه به شرایط اقلیمی نحوه ساخت و ساز و مصالح موجود در ایران و همچنین با توجه به نتایج تحلیل بر روی دیوار خشتی در دو حالت با بازشو و بدون بازشو به ارائه راه حلهای بهسازی و تقویت ساختمانهای خشتی پرداخته شده است.