سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصرت ایزدی – پژوهشگاه صنعت نفت
احمد زراعتکار – سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل کاهش ظرفیت چاه های آب خاتون آباد مجتمع مس سرچشمه و ارائه حل مناسب جهت بازیابی انهابه منظور افزایش میزان آبدهی می باشد. بدین منظور با اسفاده از جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات زمین شناسی منطقه، کاهش میزان آبدهی، کاهش افت سطح استاتیک آب، کاهش ظرفیت ویژه آزمایش های افت پله ای و تعیین ضرایب افت سفره و چاه، آزمایش های مربوط به فعالیت شیمیایی آب، فعالیت هایی بیولوژیکی شامل تشخیص و شمارشباکتری های احیا کننده سولفات (SRB) ، باکتری های کل کلیفرم (TCOLI) و باکتری های هوازی (HAB) و عملیات ویدئومتری روی چاه های شماره ۱۰ و ۱۵ کاهش ظرفیت این چاه ها بررسی شد. در این تحقیق از آزمایش افت پله ای برای تعیین ضرایب افت سفره و چاه و از معادله ژاکوب برای تفسیر داده ها استفاده شد. در آزمایش های فعالیت بیولوژیکی از چاه در حال پمپاژ طی سه مرخله نمونه برداری صورت گرفت و برای تشخیص و شمارش باکتری های احیا کننده سولفات (SRB) و کل کلیفرم (TCOLI) از روش MPN با استفاده از سه لوله تخمیری و برای تشخیص و شمارش باکتری های هوازی (HAB) از روش شمارش صفحه هتروتروف استفاده شد. با استفاده از این نتایج، کاهش میزان آبدهی چاه ها ناشی از افت سطح آب زیر زمینی آبخوان آبرفتی، تاثیر خشکسالی های اخیر و همچنینپوششی از رسوبات ناپیوسته کربنات کلسیم بر روی لوله های مشبک (مخصوصا چاه شماره ۱۵) تشخیص داده شد. همچنین با استفاده از انالیز شیمیایی آب و با توجه به محدوده های دمایی و بدون استفاده از عملیات ویدئومتری، وضعیت چاه هایدیگر دشت از لحاظ تمایل به رسوب گذاری و خوردندگی بررسی شد و در نهایت این پژوهش با توجه به امکانات موجود در کشور ایران، راه حل مناسبی برای بازیابی چاه های شماره ۱۰ و ۱۵ ارائه گردید.